משמורת ילדים

משמורת ילדים – חידושים ועדכונים

אחת הסוגיות הרגישות והמורכבות בהליך הגירושין, היא משמורת הילדים ובשנים האחרונות התרחשו שינויים מרחיקי לכת בתחום זה וחשוב שתכירו אותם. במאמר שלפניכם ריכזנו את החידושים והעדכונים המרכזיים: העלייה במספר הזוגות הבוחרים במשמורת משותפת, הפחתת גובה המזונות במשמורת משותפת עד ביטול חובת המזונות באופן מוחלט! וכמובן, הצעת החוק החדשה של ח"כ יואב קיש, להורדת חזקת הגיל הרך משש לשנתיים בלבד.

 

הסדרי משמורת ילדים בגירושין

קיבלתם החלטה להתגרש ויש לכם ילדים משותפים? אין ספק כי סוגיית משמורת הילדים היא החשובה ביותר, כאשר ישנם למעשה שני הסדרי משמורת אפשריים: משמורת מלאה או משמורת משותפת. במסגרת משמורת מלאה, החזקה על הילדים ניתנת להורה אחד ואילו ההורה השני, פוגש את הילדים במסגרת הסדרי ראייה: אלו הם מועדים קבועים בהם נפגש ההורה עם הילדים, כאשר לרוב מדובר על מפגש דו שבועי בן כמה שעות ועל כל סוף שבוע שני. בשל חזקת הגיל הרך, כאשר הילדים הנם עד גיל שש, המשמורת המלאה מוענקת לאם באופן אוטומטי, אלא אם בני הזוג מחליטים בהסכמה על משמורת משותפת. מצב זה עתיד להשתנות בעקבות הצעת החוק להורדת חזקת הגיל הרך משש שנים לשנתיים ועל כן נפרט בהרחבה בהמשך המאמר.

 

משמורת משותפת, האפשרות השנייה להסדר משמורת ילדים, היא חלוקה שווה של גידול הילדים.

עד לפני מספר שנים, ניתן לומר כי משמורת מלאה הייתה ההסדר המרכזי, אולי אף הבלעדי של משמורת הילדים במקרה של גירושין והיו מקרים מעטים מאוד של משמורת משותפת. מצב זה משתנה בשנים האחרונות ואט אט רואים עלייה משמעותית במספר הזוגות המתגרשים אשר בוחרים בהסדר זה על פני משמורת מלאה. זאת בשל היתרונות הרבים של משמורת משותפת הן עבור  ההורים אשר יכולים לקיים חיי משפחה וקריירה לאחר הגירושין והן עבור הילדים המקיימים קשר קרוב עם שני ההורים ואינם חווים נתק לא טבעי מן האב כפי שקורה במשמורת מלאה.

 

האם משמורת משותפת מתאימה לכם?

משמורת משותפת זהו מצב שבו שני ההורים חולקים את החזקה על הילדים ואת נטל גידולם באופן שווה, כאשר כאמור, להסדר זה יתרונות חשובים. אולם, שימו לב, משמורת משותפת אינה מתאימה לכולם. הצלחתו של הסדר זה מותנית במסוגלות הורית גבוהה של שני ההורים, בקיומם של יחסי כבוד ואמון הדדי בין ההורים ויכולת לשתף פעולה זה עם זו בצורה טובה ויעילה. מדוע? משום שמשמורת משותפת מצריכה מן ההורים להיות בקשר רציף, יומיומי ולקבל ביחד החלטות בנוגע לילדים. זאת בשונה ממצב של משמורת מלאה, אז את מרבית ההחלטות מקבל ההורה המשמורן, אשר הילדים נמצאים בחזקתו רוב הזמן.

 

על כן, אם הנכם עומדים בפני הליך גירושין ואתם שוקלים משמורת משותפת, חשבו היטב האם זוהי הבחירה הנכונה עבורכם. היה והקשר ביניכם נותר חיובי ומכבד למרות הפרידה ואתם מתגוררים בסמיכות זה לזו ולמסגרות החינוך, משמורת משותפת יכולה להטיב אתכם ועם הילדים. לעומת זאת, אם אתם שרויים עדיין בתוך משבר הגירושין ונמצאים במצב של קונפליקט חמור ביניכם, משמורת משותפת אינה המודל המתאים לכם ויהיה נכון יותר לבחור בהסדר של משמורת מלאה, במסגרתו האם תקבל את החזקה על הילדים והאב ייפגש עמם במסגרת הסדרי הראייה.

 

הפחתת מזונות ילדים במשמורת משותפת

עומד בפני הליך גירושין וישנה הסכמה על משמורת משותפת? דע כי כיום נהוג להפחית את דמי המזונות המוטלים על האב, בהסדר זה. מדוע? במסגרת של משמורת מלאה, שוהים הילדים מרבית הזמן אצל האם ועל כן האב נושא בתשלום מזונות מלא לאם. אולם, כאשר מדובר על משמורת משותפת, הילדים שוהים מחצית מן הזמן עם האב, אז הוא נושא באופן ישיר בעלות צרכיהם כאשר הם עמו ולכן יש להפחית מדמי המזונות המשולמים על ידו לאם, שהרי אם לא, מדובר על חיוב כפול.

 

בתי המשפט אימצו תפיסה זו ובכל מקרה של משמורת משותפת, נבחנת האפשרות של הפחתת דמי מזונות הילדים המוטלים על האב. חשוב לציין, כי ההפחתה הזו אינה נעשית באופן אוטומטי, אלא נבחנת בכל מקרה לגופו, כאשר שיעור ההפחתה שקובע בית המשפט, משתנה בהתאם לפרמטרים שונים כגון גובה שכרם של ההורים, רמת החיים אליה הורגלו הילדים לאורך השנים וכן בהתאם לאזור הגאוגרפי. למה הכוונה? ניתן לראות הפחתה של כ50% בגובה מזונות הילדים הנפסקים לאב באזור המרכז, לעומת הפחתה של 25% בלבד, באזורי הדרום והצפון. למרות אי האחידות בין פסקי הדין לעניין זה הרי שמדובר במגמה מבורכת, אשר יש לה חלק חשוב בקידום השוויון בין אבות לאימהות.

 

משמורת משותפת ללא מזונות

רמת ההכנסה שלך ושל בת הזוג דומה או זהה והילדים במשמורת משותפת? ייתכן ולא תידרש כלל לשלם מזונות! במספר פסקי דין פטר בית המשפט לענייני משפחה את האב מחובת תשלום מזונות, במשמורת משותפת, עת שלהורים הייתה הכנסה זהה או דומה. פסיקה זו מתבססת על התובנה שהובילה להפחתת דמי המזונות במשמורת משותפת, כפי שפורט לעיל ולוקחת אותה צעד אחד קדימה. אם גובה מזונות הילדים מופחת בהתאם לרמת ההכנסה של האם, הרי שאם זו זהה או דומה לזו של האב ובוודאי כאשר היא גבוהה יותר, הרי שאין מקום לחייב את האב בתשלום מזונות. במקרים אלו, ביטל בית המשפט את חבות האב בתשלום מזונות וקבע כי כל צד יישא בהוצאות הילדים כאשר הם שוהים עמו ובכל הוצאה חד פעמית, או חריגה, יתחלקו ההורים שווה בשווה, למשל טיפולי שיניים, שיעורים פרטיים וכיו"ב. חשוב להבהיר כי פסיקה זו נמצאת בתחילת דרכה והיא אינה בגדר הלכה מחייבת, אולם ניתן לראות בה מגמה מתפתחת, אשר עומדת בקנה אחד גם עם העדכון הבא שנציג: הורדת חזקת הגיל הרך משש שנים לשנתיים, מהפכה של ממש בדיני משמורת ילדים.

 

כמו כן, ראוי לציין כי את הצעת החוק של שרת המשפטים איילת שקד, הקוראת גם היא לקדם את השוויון בין אבות ואימהות ומבקשת להחיל הסדר קבוע של שוויון בנטל המזונות בין ההורים. לדידה, יש לבטל את תחולת הדין האישי על סוגיית מזונות הילדים ולקבוע חלוקה שוויונית של חבות המזונות בין ההורים, בהתאם לרמת ההכנסה שלהם. הצעה זו נותרה לעת עתה בשלב המקדמי וטרם נעשו צעדים לקידומה והפיכתה לחוק, אולם ראשית יש לקוות כי המאמצים בעניין זה יחודשו ושנית, הצעת החוק כשלעצמה, מהווה נדבך חשוב בתהליך הזה של קידום עקרון השוויון בין נשים לגברים בכל הנוגע למשמורת הילדים ולחבות האב בדמי מזונות.

 

הורדת חזקת הגיל הרך לשנתיים

עומד בפני גירושין ומעוניין במשמורת מלאה על ילדייך? בקרוב זה יהיה אפשרי! בישראל חלה חזקת הגיל הרך, הקובעת כי ילדים עד גיל 6, עוברים באופן אוטומטי לחזקת אמם, במקרה של פרידת ההורים. על כן, עד היום, לא ניתנה הזדמנות לאבות להיות ההורה המשמורן, אלא במקרים בהם האם נמצאה בלתי כשירה לכך. לפני מספר שנים, התכנסה ועדה בשם ועדת שניט אשר קבעה כי יש

לבטל את חזקת הגיל הרך ולאפשר לכל אב, הזדמנות שווה לקבל משמורת מלאה על ילדיו. הוועדה סברה כי המצב המשפטי הנוהג במסגרתו מקבלת האם חזקה אוטומטית על הילדים הקטינים, התאימה למבנה המשפחתי שבו האם הייתה המטפלת הבלעדית בילדים, בעוד האב דאג לפרנסת המשפחה. אין ספק בכך כי בעידן המודרני שבו נשים מפתחות קריירה משגשגת ויותר ויותר אבות פעילים ומעורבים מאוד בחיי הילדים, חזקה זו איננה מתאימה עוד ויש לעבור למודל הבוחן כל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו.

 

מסקנות הועדה שימחו אבות רבים בתקווה לשינוי, אך עוררו התנגדות עמוקה בקרב ארגוני הנשים אשר טענו בין היתר כי ביטול חזקת הגיל הרך יפתח פתח לאבות לדרוש משמורת משותפת לא מתוך רצון כנה לכך אלא כקלף מיקוח, כצעד טקטי, אשר מטרתו תהיה להביא את האם להסכים לוותר על חלק מן הרכוש, בתמורה למשמורת מלאה על הילדים. לאחר פרסום מסקנות הוועדה, נעשו מספר ניסיונות בכנסת להביא לביטולה של חזקת הגיל הרך אך אלו לא התממשו בסופו של יום. כעת, נראה כי ישנה התקדמות ממשית בעניין זה, במסגרת הצעת חוק שיזם  ח"כ יואב קיש.

 

על פי הצעת החוק, ישונה הגיל הקבוע בחזקת הגיל הרך ויופחת משש שנים לשנתיים ופירוש הדבר הוא כי החזקה תחול על ילדים עד גיל שנתיים בלבד ולאחר מכן, בהעדר הסכמה בין ההורים, יהיה האב חופשי לתבוע משמורת מלאה על הילדים ובית המשפט יכריע בעניין, בהתאם לנסיבות. אמנם, אין המדובר בביטול מוחלט של חזקת הגיל הרך, אך הפחתת הגיל הקובע באופן הזה היא משמעותית מאוד. כמו כן, ח"כ קיש ציין כי מדובר רק בשלב ראשון ובכוונתו להביא בעתיד לביטולה של חזקה זו באופן מוחלט. נכון להיום, הצעת החוק אושרה בקריאה טרומית ואם תהפוך לחוק בסופו של דבר, הרי שתהיה זו מהפכה של ממש בתחום משמורת הילדים.